Karantena #millionsmissing - Kristine Nilsen Oma - OKTOBERDANS 2020

Tickets Not Available

Billetter er dessverre ikke tilgjengelig i våre systemer. Dette kan skyldes at arrangøren benytter en annen billettleverandør eller at arrangementet er utsolgt.

Arrangementsinformasjon

How do I move now that I am ill? 

Karantena #millionsmissing is a planned series of artivism choreographies where Oma addresses the theme of isolation due to illness. One of these works is being streamed live at the festival directly from quarantine in her own flat. The choreographer is addressing a global experience. The vulnerability in the expression is being strengthened through using only one camera, the dogma film rules, and the fallible technique behind live streaming on a low budget. 

The movements are inspired by the flats limitations and reflects the play between the theme of isolation, the room, the camera, and the inner response of knowing an audience is watching. The audience becomes a spectator of a choreographer’s longing to dance. 

Many people have experienced isolation since Covid-19. For #millionsmissing- a global campaign for and with patients with ME (Myalgic Encephalomyelitis) – having to live in quarantine is more or less normal. Can the pandemic lead to change and empathy for the chronically ill now that so many people experience this particular kind of life?

Covid19 opened the possibility for new ways of collaborating through shared experience. Karantena #millionsmissing has been created through interaction and dialogue with other artists, choreographersand curators from Norway, Malaysia, Lebanon/France, Korea, and Australia. Despite the cultural differences and very different ways of expressing and culture, the conversations revealed a commonality in the experience of illness-related isolation.  

Buy a ticket for either the internet or the venue. 

This dance performance will only be streamed once and will not be made public after its shown at Oktoberdans.


-----


Hvordan beveger jeg kroppen min nå som jeg er syk?

Karantena #millionsmissing er en planlagt serie med kunstaktivistiske arbeid hvor Oma adresserer temaet isolasjon grunnet sykdom. Et av disse verkene strømmes på festivalen direkte fra karantenen i egen leilighet. Koreografien adresserer en global erfaring. Det sårbare i uttrykket forsterkes med et enkelt kamera, dogmefilm-regler og den feilbarlige teknikken bak levende strømming på lavt budsjett.

Bevegelsene er inspirert av leilighetens begrensninger og reflekterer samspillet mellom temaet isolasjon, rommet, kamera og den indre responsen på et publikum som ser på. Publikum blir en betrakter av koreografens lengsel etter å danse.

Mange mennesker har erfart isolasjon siden Covid-19 brøt ut som pandemi tidligere i år. For #millionsmissing – en global kampanjen for og med pasienter med ME (Myalgic Encephalomyelitis) – har det å leve i karantene vært normalen. Kan pandemien føre til forandring og empati for de kronisk syke nå som så mange andre erfarer denne spesielle formen for liv?

Covid19 åpnet muligheten for samarbeid på nye måter i felles opplevelse. Karantena #millionsmissing er blitt til i et samspill og dialog med kunstnere, koreografer og kuratorer fra Norge, Malaysia, Libanon/Frankrike, Korea og Australia. På tross av ulike uttrykksformer og kultur, avdekket samtalene et felleskap i opplevelsen av sykdomsrelatert isolasjon.

Denne danseforestillingen vil bare bli strømmet en gang, og vil ikke bli mulig å se offentlig etter at den er vist på Oktoberdans.


Kjøp billett for enten tilgang via internett eller i salen.


foto: Jorunn Ingvard Rødseth Pedersen


www.oktoberdans.no www.bit-teatergarasjen.no #oktoberdans

Restriksjoner

Vi ber om at publikum kjøper billetten sin før ankomst via Ticketco.no. Våre publikumsverter vil være tilgjengelig for spørsmål vedrørende billettsalg.

Hold minimum 1 meters avstand til andre. Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.

Praktiser god håndhygiene. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for de besøkende.

Følg seteanvisninger. Blokkerte seter skal stå tomme.

Hvis du må hoste, host i albuen eller i et lommetørkle.

Hvis du ikke føler deg frisk, skal du ikke gå på forestilling.

Vennligst oppgi kontaktinformasjon ved bestilling. Ved kjøp av billetter på vegne av andre, er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.

Tags

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater
oktoberdans
Organizer
BIT Teatergarasjen