page view image

La notte è il mio giorno preferito - Annamaria Ajmone

Evenemangsinformation
event image

“Natta er min favorittdag” er en danseforestilling om forholdet til den Andre. Det er en meditasjon om dyr og økosystemene de lever i.

Dansen utfolder seg gjennom en serie eksperimenter, lever seg inn i dyrene som sporer og blir sporet, som viser seg og gjemmer seg. Mystiske signaler og sanser inspirert av forskjellige arter, utgjør bindevevet i dansen. Dyret og planten, det organiske og det uorganiske smelter sammen i nattens jungel; skred og kallesignaler overdøver stillheten. En skog som verken er jomfruelig eller idealisert, men tekno-naturlig, som bruker og forvandler sporene etter de som bor der.The Night is My Favourite Day is a meditation on animals and the ecosystems in which they live. The show takes its cue from the practice of philosophical tracing: the exercise of following the trails crossed by wild animals who appear and hide there. The movements are informed by signals and mysterious perceptive instruments inspired by different species. The animal and the vegetable, the organic and the inorganic merge in the dark space of the nocturnal forest; landslides and calls break the quiet. This forest is neither virgin nor idealized, but techno-natural, which includes and transforms the traces left by its inhabitants.

bit teatergarasjen scenekunst teater

Restriktioner

If, for any reason, you can not afford a ticket, please get in touch with us at billetter@bit-teatergarasjen.no and we will do our best to come to a solution.

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes ikke.