Workshop: Josefa Pereira and Daniel Lühmann

Arrangementsinformasjon

I samarbeid med PRODA Vestland og Bergen Dansesenter inviterer vi til workshop med Josefa Pereira og Daniel Lühmann.

I denne workshopen skal Pereira og Lühmann dele noen av praksisene de vil utvikle i løpet av et residensopphold i Bergen. Basert på prinsipper rundt utholdenhet, insistering og motstand, skal vi eksperimentere med noen koreografiske partiturer som aktiverer forståelser rundt bevegelse som en dynamo, en kraft som genererer energi, og hvordan vi kan bevare det enten i bevegelse eller i relativ stillhet.

Workshopen er gratis og åpen for danse- og scenekunstnere, og andre kunstnere med interesse for bevegelsesarbeid. Studenter innenfor dans/teater/performance kan også melde seg på.


In collaboration with PRODA Vestland and Bergen Dansesenter, we invite you to a workshop with Josefa Pereira and Daniel Lühmann.

In this workshop, Pereira and Lühmann are going to share some of the practices they will be developing during their residency period in Bergen. Based on principles around endurance, insistence, and resistance, we are going to experiment with some choreographic scores that activate understandings around movement as a dynamo, a force that generates energy, and how to conserve it whether in movement or in relative stillness.

The workshop is free of charge  and open for dancers and artists interested in movement work. Dance/theatre/performance students are also invited to attend.

dans
workshop