page view image

Witch Club Satan: Blood Mother - Lost and Found Productions

Informasjon
event image

NO:

Witch Club Satan: Bloodmother er en feministisk norsk svartmetallkonsert som blander teater og musikk med brutalitet og håp. Konserten er også en forestilling, og bygger videre på stemningen i Witch Club Satan som både er navnet på en forestilling og et band. Bandet var en suksess allerede da de spilte for oss i oktober i fjor. I sommer gikk turneen fra Tons of Rock i Oslo, til Roskildefestivalen, Nordbergfestivalen, Festival Off Avignon og Feminist Futures/Centrale Fies i Italia. Nå er de klare for kapittel to, til å løfte det musikalsk dramatiske ritualet, det okkulte metallbandet, primalskrikene og den kunstneriske ekstremismen ennå et hakk opp.

Mer informasjon: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/witch-club-satan-bloodmother/

Om billettpriser:

Betal-det-du-kan betyr: De som har god råd oppfordres til å betale mer slik at de som har dårlig råd kan betale mindre. Du kan også velge å betale mindre for noe du er usikker på, og heller betale mer neste gang. Velkommen i teatret!EN:

Witch Club Satan: Bloodmother is a feminist, Norwegian black metal concert mixing theatre and music with brutality and hope. The performance is drawing upon the universe of Witch Club Satan that is both a band and a performance. The band was already a success when they played for us in October last year. This summer they toured Tons of Rock (NO), Roskilde Festival (DK), Nordbergfestival (SV), Festival Off Avignon (FR) and Feminist Futures/Centrale Fies (IT). They are now ready for the second chapter, taking the musical dramatic ritual, the occult black metal, the primal scream and artistic extremism one step furter.


More information: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/witch-club-satan-bloodmother/

About the ticket price system:

Pay-what-you-can means: Those who can afford a higher ticket price are encouraged to pay more so that those who cannot afford it can pay less. You may also chose to pay less for something you are unsure about, and pay more next time. Welcome to the theatre!


meteor23 meteor2023 teater teaterfestival teatergarasjen bit bitteatergarasjen

Restriksjoner

Det blir benyttet røyk på scenen, strobelys og høy lyd. Baren er åpen før, under og etter konserten.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.