We Are Before (stories of an intruder) av Sarah Vanhee

Arrangementsinformasjon

We Are Before er beskrevet som en inntrenger, en gave, og et velgjørende virus som sprer seg rundt i byens små offentlige rom. Siden 2013 er den fremført på 12 forskjellige språk, på 300 forskjellig møter for omtrent 10.000 mennesker. En bevegelse fra teateret og ut i samfunnet. Det er en politisk tale som søker en felles referanseramme og som forteller om samfunnet som et samarbeidsprosjekt. I Bergen byr vi på boklansering, fremføring og sammenheng, denne gang for et teaterpubikum.


We Are Before is described as an intruder, a gift, and a benign virus spreading itself around the city’s small public spaces. Since 2013 it has been performed in twelve different languages, in 300 different meetings, addressing a total of about 10.000 people. A movement transferred from the theatre and out into public society. It takes on the form of a political speech, seeking common ground and considering society as a collaborative project. In Bergen, we present a book launch, a reading and a contextualization. Now, for a theatre audience.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.