Prøverommet: VUMA Soner BETA TEST

Arrangementsinformasjon

Prøverommet i samarbeid med Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK) inviterer deg til å delta i en betatesting* av VUMA Soner, en app med stedsutløste lydvandringer fra VUMA Projects. 


Vi møtes på Bergen Assembly's kontor for å laste ned appen før vi drar inn i byen for å teste den, og kommer deretter sammen igjen på slutten på Bergen Kjøtt. Din tilbakemelding vil bli innlemmet i det endelige prosjektet, som skal lanseres på BEKs kommende arrangement Latent City som starter 12. november 2020.


Mer om prosjektet:

VUMA Soner hyller stemmene, historiene og talentene til melaninrike mennesker i Skandinavia. Denne delen av appen inneholder en samling med tanker, refleksjoner og samtaler, både fra hukommelsen og spontane, knyttet til spesifikke landemerker, bygninger eller områder i Bergen. Skaperne av disse lydopplevelsene er alle mennesker som bor i Bergen, noen snakker på norsk og noen snakker på engelsk. Lydene er tilgjengelige på spesifikke steder i Bergen sentrum gjennom en gratis app som kan lastes ned. Lydene kan kombineres til en lang vandring eller flere mindre.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte: laurie@teatergarasjen.no 

For å delta, trenger deltakerne en enhet med iOS11.1 eller Android 4.1 og nyere og hodetelefoner. Hvis du ikke har disse, kan du ta kontakt på forhånd, så kan vi ordne at du låner dem.

* En 'beta-test' er prøveversjonen av en app i sluttfasen av utviklingen, vanligvis utført av mennesker som ikke har vært involvert i å lage den.


---

Prøverommet invites you to participate in a beta test* of VUMA Soner, the geo-triggered audio app by VUMA Projects, made in collaboration with Bergen Centre for Electronic Arts (BEK).


We will meet at Bergen Assembly's office to download the app before heading into the city to test it out, then come back together at the end at Bergen Kjøtt. Your feedback will be important for the final project, to be launched at BEK’s upcoming event Latent City starting November 12th, 2020. 


More about the project:

VUMA Soner honours the voices, stories and talent of people of colour in Scandinavia. This chapter of the app contains a collection of thoughts, reflections, and conversations, remembered or spontaneous, tied to specific landmarks, buildings and areas in the city. The authors are all people living in Bergen, some speaking in Norwegian and some in English. The sounds can be accessed in six central locations through a free downloadable app, which can be combined into one long, or multiple small walks.

If you have any questions about the VUMA Soner BETA TEST! please contact laurie@teatergarasjen.no.

To take part, participants require a device with iOS11.1 or Android 4.1 and up, and headphones. If you do not have these, please get in touch beforehand and we can arrange for you to borrow them.

* A ‘beta test’ is the trial of an app in the final stages of development, usually carried out by people who are unconnected with the making of it