page view image

Vestigia - ESC Ungdomskompani med Anna Einemo Frøysland // DANS - EN FEST!

Arrangementsinformasjon
event image

ESC Ungdomskompani med Anna Einemo Frøysland

VESTIGIA

Førpremiere


Hugsar du sist du gjekk berrføtt? Hugsar du sist du laug om noko? Kva med den gongen

du vart redd for eit dyr?

Å mimre og sjå seg tilbake har gjerne eit sentimentalt drag over seg. Det kan likne

dagdrøyming, noko me helst tek oss tid til når alt det andre «viktige» er gjort. I dag har

me fleire hjelpemiddel enn nokon gong før til å arkivere minna våre. Likevel kan ein

ikkje overlate sjølve handlinga mimring til noko utanfor ein sjølv: ein må delta praktisk

med tankar, ord og rørsler. Dei 8 utøvarane frå ESC ungdomskompani har fått lage

danserørsler med utgangspunkt i sine eigne, personlege minner og slik gitt desse minna

eit vidare liv og ei ny drakt. Dei lyttar aktivt til stadene der musikken, rørslene og

berøringane tangerer kvarandre. Kanskje dette liknar vår alles felles hukommelse. Om

me er merksame kan det imellom koret av enkelståande minner oppstå augneblink av

attkjenning, flyt og heilskap.

Vestigia (lat): spor, restar etter noko som var.


Billettinfo:

Dagspass 1 dag kr 100; 3 dager kr 200,-

Følg disse lenkene for dagspass/festivalpass:

Dagspass torsdag 25. august

Dagspass fredag 26. august

Dagspass lørdag 27. august

Festivalpass