Things in my mouth av Iggy Lond Malmborg

Arrangementsinformasjon

Things in my mouth handler om stemmen og hva den forteller oss om mennesket, med alt den har i seg av påståelighet, trøst, lokking og flørting, stønning, babbel, skryt og vitsemakeri, gjentakelser, etteraping, raseri, latter og gråt. Det er bare gjennom stemmen vi kan vise hvem vi egentlig er. En forestilling om det som gir mening.


Things in my mouth is about the voice and what it can tell us about a human being, ranging from displays of assertiveness, comfort, allure and flirtation, moaning, babble, boasting and joke telling, repetition, mimicry, laughter and crying. It is only through the voice that we can show who we truly are. A performance about what makes sense.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.