page view image

Čalmmiid Čađa - Starting from Staring - Biret & Gáddjá Haarla Pieski (Sapmi/FI) // METEOR 2023

Arrangementsinformasjon
event image

NO:

“Čalbmat” betyr å få øye på. Denne dansetrippen begynner med å stirre, med å se, med bare å se. Dernest med å se uten fordommer, forventinger eller forklaringer, for dernest å møte hverandre, og være her. De lar slektskapet være tilstrekkelig, lar det strømme gjennom øynene, inn i innvollene, kroppen. /En begynnelse uten prat. De to begynner med å rive ord fra hverandre, ...


EN:

«Čalbmat” means starting to see. This dance trip starts from staring, from watching, from only watching. Then seeing without preconceptions, expectations or explanations, then meeting each other and with this place. Allowing the kinship to be enough. Allowing it to go through the eyes, into the guts, into the body. /A start without talking. The two of them start by tearing the words apart. ...


METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

meteor23 meteor2023 teater teaterfestival teatergarasjen bit bitteatergarasjen

Restriksjoner

EN:
Our new Pay-As-You-Wish scheme starts from 40NOK. A small price indeed to enter the theatre and experience what might be your first life-changing performance. Or a new show with an intriguing title and write-up that wets your curiosity yet not burn a hole in your pocket. Drop your mobile phone, get off Netflix, come engage in the real energy and charm of a live performance!
For our regular audiences who understand and truly champion the value and quality of contemporary experimental creations, you get to chip in what you think is worth supporting - from 140, 240, 340 to 400 NOK. Be a theatre angel!

NO:
Vår nye «Betal det du kan»-ordning starter fra 40 Kr. En liten pris for å gå inn i teatret og oppleve det som kan bli din første livsendrende forestilling. Eller et nytt show med en spennende tittel og beskrivelse som pirrer nysgjerrigheten din, men som ikke brenner et hull i lommen. Slipp mobiltelefonen din, gå av Netflix, kom og delta i den virkelige energien og sjarmen til en liveopptreden!
For våre vanlige publikummere som forstår og virkelig kjenner verdien og kvaliteten til moderne eksperimentelle verk, kan du betale inn det beløpet du synes er verdt å støtte - fra 140, 240, 340 til 400 kr. Vær en teaterengel!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.