page view image

Spelling Spectacle - Ingrid Berger Myhre // METEOR 2023

Informasjon
event image

NO:

Spelling Spectacle er en forestiling om logikk, konsekvens og mulighet. Med «hvis – så»-slutninger i kjernemuskulaturen, stilles det spørsmål om hva en sammenhengende koreografisk tankerekke kan være, eller hva den kan likne på. Tittelen er et ordrim med hint om magi. Spell som i stave og trylleformular, spectacle som i noe å se på og noe man ser med.

Mer informasjon: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/ingrid-berger-myhre-spelling-spectacle/

Om billettpriser:

Betal-det-du-kan betyr: De som har god råd oppfordres til å betale mer slik at de som har dårlig råd kan betale mindre. Du kan også velge å betale mindre for noe du er usikker på, og heller betale mer neste gang. Velkommen i teatret!


EN:

Spelling Spectacle is a performance about logic, consequence and possibility. With “if, then” as undercurrent, the piece asks what a coherent choreographic train of thought can be or look like. The title is an alliteration evoking a sense og magic. Spell as in decoding and magical formula, spectacle as something to be seen and something one sees through.

More information: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/ingrid-berger-myhre-spelling-spectacle/

About the ticket price system:

Pay-what-you-can means: Those who can afford a higher ticket price are encouraged to pay more so that those who cannot afford it can pay less. You may also chose to pay less for something you are unsure about, and pay more next time. Welcome to the theatre!


METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

TILGJENGELIGHET/ACCESSIBILITY

meteor23 meteor2023 teater teaterfestival teatergarasjen bit bitteatergarasjen

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.