page view image

Should I Do The Mans's Part - Ernestyna Orlowska & Daniel Klingen Borg

Arrangementsinformasjon
event image

Hun er 1,88 meter høy. Han 1,65. I dette stykket leter den Bern-baserte kunstneren Ernestyna Orlowska og den norske utøveren og tidligere sirkusartisten Daniel Klingen Borg etter et fysisk uttrykk, løst fra tilbakevendende konvensjoner og tilsynelatende klare kjønnsroller. En humoristisk og sårbar danseduo uten ord for en lang kvinne og en kort mann.


She is 1.88 meters tall. He 1.65. In this piece the Bern-based artist Ernestyna Orlowska and the Norwegian performer and former circus artist Daniel Klingen Borg are looking for a physical expression, away from recurring conventions and supposedly clear gender roles. A funny dance duet without words for a tall woman and a short man.


bit teatergarasjen scenekunst teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.