page view image

Ruzalka - Thjerza Balaj (NO/DK) // METEOR 2023

Arrangementsinformasjon
event image

NO:

Rusalka er en typisk kvinnelig skikkelse i i slavisk folkekultur, ofte ondskapsfull mot mennesker og tilknyttet vann. Hun er en vannnymfe, og liker aller helst å lokke unge menn ut på dypt vann, tvinne sitt lange hår rundt beina deres og trekke dem under. 

Utøveren i forestillingen gjør skikkelsen levende, gir kropp til en gammel og folkelig karakter, og trekker inn personlige historier og sosiale fortellinger fra vår tid. I stedet for å se Rusalka som en typisk kvinnelig skikkelse, tar Thjereza tak i de løse trådene, og løfter frem alternative forståelser for hvordan hun tvinner sitt hår om mer komplekse størrelser og mer enn øyet kan se. 

Stykket handler om det kvinnelige blikket, eierskap, myte og maktstrukturer. Utøveren omfavner og forsterker sitt forhold til publikum. Hun inviterer oss tett på, betrakter oss, lar seg selv bli betraktet – nøye, for på et øyeblikk å dominere blikket og vende om på hvem som har styringen. 


EN:

In slavic folklore, the rusalka is a typically feminine entity, often malicious towards mankind and frequently associated with water. Her main purpose is to lure young men into the depths of waterways where she will entangle their feet with her long hair and submerge them. 

In "Ruzalka" the performer becomes a personification of this hybrid, embodying a fictional character, drawing from both personal stories and societal narratives. Instead of viewing it as a “typical feminine entity” she embraces the in-betweens, proposing alternative codes on what and how the “She” entangles more complex identities than what the eyes see.

The work revolves around the female gaze, ownership, the mythical and power structures. The performer embraces and intensifies her relation to the audience, by inviting them in, looking at them, letting herself be looked at, and in an instant flipping who’s in charge by dominating the audience's gaze.


METEOR2023 Internasjonal teaterfestival 18.-28.oktober

meteor23 meteor2023 teater teaterfestival teatergarasjen bit bitteatergarasjen

Restriksjoner

EN:
Our new Pay-As-You-Wish scheme starts from 40NOK. A small price indeed to enter the theatre and experience what might be your first life-changing performance. Or a new show with an intriguing title and write-up that wets your curiosity yet not burn a hole in your pocket. Drop your mobile phone, get off Netflix, come engage in the real energy and charm of a live performance!
For our regular audiences who understand and truly champion the value and quality of contemporary experimental creations, you get to chip in what you think is worth supporting - from 140, 240, 340 to 400 NOK. Be a theatre angel!

NO:
Vår nye «Betal det du kan»-ordning starter fra 40 Kr. En liten pris for å gå inn i teatret og oppleve det som kan bli din første livsendrende forestilling. Eller et nytt show med en spennende tittel og beskrivelse som pirrer nysgjerrigheten din, men som ikke brenner et hull i lommen. Slipp mobiltelefonen din, gå av Netflix, kom og delta i den virkelige energien og sjarmen til en liveopptreden!
For våre vanlige publikummere som forstår og virkelig kjenner verdien og kvaliteten til moderne eksperimentelle verk, kan du betale inn det beløpet du synes er verdt å støtte - fra 140, 240, 340 til 400 kr. Vær en teaterengel!

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.