page view image

REtransLATE - Mirte Bogaert (NO) // Oktoberdans 2022

Arrangementsinformasjon
event image


NO:

REtransLATE er en forestilling om kommunikasjon og (mis)tolkning. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, vil noe gå tapt og noe legges til. Man kan spørre seg om man til syvende og sist forstår meningen i det som blir sagt, eller om meningen ligger i mellomrommene av det som blir sagt, og som man kanskje aldri vil forstå?


EN:

REtransLATE is a performance about communication and (mis)interpretation. In the transfer of messages and stories from one person to another, one is never sure where the loss occurs on the one hand or where other dimensions of meaning tend to add up. One could wonder if in the end there is meaning in understanding what is said or if meaning is to be found in the spaces between what is said, which one might never be able to understand? 


SKAFF DEG FESTIVALPASS  //  GET THE FESTIVAL PASS

Med festivalpass koster billettene kun kr 125, se mer informasjon og skaff deg passet her.
// Buy the festival pass and get tickets for NOK 125 Read more.


Les mer om forestillingen og OKTOBERDANS 2022 her

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på billetter@teatergarasjen.no.

// Read more about the performance and OKTOBERDANS 2022 here.

Contact billetter@teatergarasjen.no for any questions. 

bit teatergarasjen dans teater scenekunst festival oktoberdans

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.