#PUNK av Nora Chipaumire

Arrangementsinformasjon

#PUNK 31. mars

100% POP 1. april


#PUNK og 100% POP er viet to kvinnelige helgener; punkens Patti Smith og popens Grace Jones. Disse sterke og utagerende forestillingene er like mye dans, konsert, performance og installasjon, som historiefortelling. De handler om hvordan forskjellige musikkstiler har gitt selvbestemmelse og medbestemmelse til mennesker født uten eiendom, navn eller klasse. Trilogien «Hashtag punk, one hundred percent pop, star nigga» ble nominert til den ærverdige Bessie-prisen i 2019.


Hvis du ønsker å kjøpe billett til begge forestillingene (31. mars og 1. april), bruk denne lenken: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/nora_chipaumire


#PUNK and 100% POP are an homage to two female saints; punk’s Patti Smith and pop’s Grace Jones. These compelling and expressive performances are equal parts dance, concert, performance, installation, and storytelling. They address the ways in which various genres of music have given autonomy and self-determination to people born without property, name, or class. The trilogy “hasthag punk, one hundred percent pop, star nigga” received a nomination for the prestigious Bessie award in 2019.


If you want to buy a combined ticket for both performances, use this link: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb/e/nora_chipaumirebit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.