page view image

Prøverommet på Landmark, Bergen Kunsthall

Arrangementsinformasjon
event image

Vi kickstarter sesongen med to separate prosjekter av en solodanser og et teaterkompani som begge er interessert i å koreografere publikum. 'The Crowd' presentert av Teater Leikhus kan beskrives som "teatrets versjon av silent disco" – publikum vil ha på seg hodetelefoner hele veien. Leah Landau presenterer soloprosjektet sitt ‘A/P D/V’, som hun skal jobbe med under residensen på Bergen Dansesenter til våren. Hun tilbyr to gratis danseklasser som en del av denne prosessen (se nedenfor).

Verken Teater Leikhus eller Leah Landau har spilt i Bergen før. Alle er velkommen til å møte, hilse og bli med oss for en uformell tilbakemeldingssesjon etterpå!


Teater Leikhus

'The Crowd' utforsker strukturene som finnes i ulike folkemengder; i fellesskapet. Hva betyr egentlig fellesskapet for oss? Forestillingen prøver å utfordre publikum til å ta stilling til sin egen deltagelse og reflekterer rundt de relasjoner vi kan skape med et fremmed menneske. Formatet er en interaktiv lydinstallasjon og gir mulighetsrom til publikum de sjelden får oppleve i teateret.“The Crowd” kan sees på som teaterets svar på silent-disco. 

Leah Landau

"'A/P D/V' er inspirert av flatormer som ble sendt til verdensrommet av NASA i 2011. På grunn av et lavt elektromagnetisk felt og lav biosfære, fikk ormene et ekstra hode i den andre enden av kroppen. En gang tilbake på jorden fortsatte ormenes avkom å ha dobbelthoder, deres DNA ble endret for alltid.

Jeg er interessert i denne 'dobbeltende dansen', der en kropp kan ha flere 'ender', ansikter, lyder, åpninger og sensasjoner; hvor en kropp kan absorbere og skape omgivelser, reprodusere og miste deler av seg selv."We kickstart the season with two separate projects by a solo dancer and a theatre company who are both interested in choreographing the audience. 'The Crowd' presented by Teater Leikhus can be described as "theatre's version of silent disco" – the audience will be wearing headphones throughout. Leah Landau on the other hand (or arm, or head!) presents her solo project ‘A/P D/V’, which she will be working on during her residency at Bergen Dansesenter this spring. 

Neither Teater Leikhus nor Leah Landau have performed in Bergen before. All are welcome to meet, greet and join us for an informal feedback session afterwards!


Teater Leikhus

"The Crowd" explores the social structures found in different crowds; in communities. What does community really mean to us? The performance tries to challenge the audience to make a decision regarding their own participation and reflects on the relationships we can create with strangers. The format is an interactive sound installation and gives the audience opportunities they rarely get to experience in the theatre. "The Crowd" can be seen as the theatre's version of silent disco.

Leah Landau

"‘A/P D/V’ is inspired by flatworms who were sent to outer-space by NASA in 2011. Due to a low electromagnetic field and biosphere, the worms grew an extra head on the other end of their body. Once back on earth, the worms’ offspring continued to have double-heads, their DNA altered forever. 

I'm interested in this ‘double-ended dancing’, where a body can have multiple ‘ends’, faces, sounds, orifices and sensations; where a body can absorb and create surroundings, reproducing and losing parts of itself."

art kunst performance forestilling prøverommet