+- av Corentin JPM Leven

Arrangementsinformasjon

Hvordan takler et ungt menneske å leve med HIV i dag?

 

Forestillingen + - er et ærlig og personlig portrett av HIV som moderne diagnose. En visuell og opprivende fortelling om hvilke konsekvenser og følger HIV har på et menneskeliv i dag til tross for den vitenskapelige utviklingen

 

Hovedpersonen rives mellom sine egne opplevelser og den kollektive identiteten sykdommen fører med seg. Hvordan bære denne arven? Er det mulig å komme utenom AIDS-ikonene fra populærkulturen? Hvordan møte sin egen kropp, sosiale privilegier og stigmatisering, de intime og seksuelle følgene av viruset? Historien som fortelles er en refleksjon over menneskekroppens sårbarhet og psykologiske virkninger på et ungt sinn.

 

Corentin JPM Leven er en multikunstner fra Frankrike, bosatt i Oslo. Han utrykker seg gjennom performance, scenografi og visuell kunst. I kunsten sin jobber han med ulike problemstillinger, historier, rom og estetiske uttrykk knyttet til queer, og arbeidet hans er sterkt forankret i queer-miljøets arv og historie. 

 

+-, som formidler hans egen historie med HIV, er hans første fysiske enakter.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Restriksjoner

Vennligst oppgi kontaktinformasjon ved bestilling. Ved kjøp av billetter på vegne av andre, er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.