Physics and Phantasma av Iggy Lond Malmborg

Arrangementsinformasjon

Fantasien er opprinnelsen til alle våre fordommer, og mange avgjørende forandringer. Den gjør at vi tror vi forstår hverandre og beskytter oss mot det som ikke gir mening her i verden, for den foretar slutninger der disse mangler i virkeligheten, også på tvers av de enkleste naturlover. Physics and Phantasma er en underholdende og mesterlig forestilling om fantasien som fortryller og forfalsker.


All our prejudices stem from our imagination, and it causes many defining changes. It leads us to think that we understand each other, and it protects us from the meaningless as it draws conclusions where these are missing, thereby transgressing all laws of science. Physics and Phantasma is a brilliantly entertaining performance about the enthralling and deceiving nature of imagination.


Se også Things in my mouth av Iggy Lond Malmborg 12. mars.

For billetter til begge forestillingene, trykk her.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.