Nicola Gunn: Exercises in Hopelessness

Arrangementsinformasjon

Forestilling med den australske kunstneren Nicola Gunn på KODE, i samarbeid med Prøverommet.

Nicola Gunn er kjent for sine originale, morsomme og bevegelige forestillinger. Forestillingen «EXERCISES IN HOPELESSNESS»  utforsker ideen om den fraværende kunstneren, i et morsomt og samtidig dypt portrett av samtidskulturen.

I en autobiografisk fiksjon og med et retrospektiv perspektiv presenterer Nicola Gunn seg selv som en anerkjent performancekunstner, presentert av kurator, og direktør for International Art Project, Dr. Susan Becker. Forstillingen leker med identitet og presentasjon av 'selvet' med en underliggende kritikk til kapitalisme og systemer for kulturproduksjon.

«EXERCISES IN HOPELESSNESS» vises i Vanessa Bairds installasjon «You Are Something Else» på KODE 2, i samarbeid med PrøveRommet / BIT Teatergarasjen

Dato: Mandag 4. februar kl. 20.00
Engelsk tale
Pris: ordinær kr. 100,- / KODE medlem kr. 50,-
Billetter kjøpes i døren eller på nett


---

Performance with the Australian artist Nicola Gunn at KODE, in collaboration with Prøverommet.

Nicola Gunn is known for her original, amusing and moving performances. The performance «EXERCISES IN HOPELESSNESS» explores the idea of the absent artist, in a funny and at the same time deep portrait of contemporary culture.

In an autobiographic fiction, and with a retrospective perspective, Nicola Gunn presents herself as an acknowledged performance artist, presented by curator and director for International Art Project, Dr. Susan Becker. The performance plays with identity and the presentation of «self» with an underlying critique of capitalism and systems for cultural production.

«EXERCISES IN HOPELESSNESS» is shown in Vanessa Baird’s installation «You Are Something Else» at KODE 2, in collaboration with Prøverommet / BIT Teatergarasjen.

Date: Monday february 4 at 20:00
English language
Price: Ordinary tickets kr. 100,- / KODE members kr 50,-
Tickets are sold at the venue or online.

prøverommet
proverommet
kode