Morning object meditation with Findlay//Sandsmark

Arrangementsinformasjon

Findlay//Sandsmark har i løpet av 2021 utviklet et nytt prosjekt med tittelen every night in my dreams, (early Cameroon) som fortsetter en utforskning av ideer knyttet til personlig opprinnelse og hvordan et sted kan forme og påvirke kroppen og dens sanse og persepsjonsapparat. Gjennom hele prosessen vil de invitere lokalsamfunnet inn og dele noe av materialet som utforskes som trigger inspirasjon, i et uformelt og åpent format.


Vi ønsker å dele en åpen invitasjon til å bli med oss i en kroppslig meditasjonspraksis som vi har vedlikeholdt over flere måneder som en del av prosessen, som inkluderer deltagelse i skulptering av landskapsobjekter sammen med oss. Prosess-delingen varer i omkring 60 minutter.

 

Vi håper du vil være med, vi stiller med kaffe og bakevarer.  


In 2021 Findlay//Sandsmark have been developing a new project with the title every night in my dreams, early Cameroon which continues an interest in examining ideas around personal origin and how a place can leave an imprint on the body and the senses. Over the course of the process, they invite the local community to share some aspects of research and inspiration in an open studio/open process format.


We would like to make an open invitation to join us to share in a embodied mediation practice that we have kept up for several months as part of the process, and includes participating in sculpting landscape objects with us. The process sharing lasts approximately 60 minutes.

 

Please join us, there will be some complimentary coffee and baked goods.