Miniseminar om debatt- og samtaleledelse

Arrangementsinformasjon

Moderatorens rolle og funksjon 

Byens kulturinstitusjoner flommer over av ulike samtaler, debatter og intervjuer. Lokale og nasjonale kulturpolitikere har laget ordninger som støtter opp om utviklingen, og publikum ser ut til å fortsatt være sultne på mer. Men hvilken rolle spiller disse arrangementene i den kulturelle og politiske offentligheten? Og hva er moderatorens oppgave i en offentlig samtale? Hvordan skaper vi gode og produktive samtalerforan et publikum? 

Dette halvdagsseminaret tar sikte på å gi deltakerne praktiske råd og øvelse i å lede samtaler og debatter, samtidig som vi ønsker å reflektere rundt og diskutere hva disse samtalene egentlig bidrar med. Seminaret blir ledet av programansvarlig på Bergen Offentlige Bibliotek og musikk- og teaterkritiker Charlotte Myrbråten, og norsklærer og kunst- og litteraturkritiker Kristoffer Jul-Larsen. Begge har bred erfaring som samtaleleder fra flere ulike arenaer. Deltakere inviteres til å prøve ut verktøy fra seminaret i samtalen som gjøres i forbindelse med forestillingen H2 - Hebron av Winter Family. 

Arrangeres i samarbeid med Tekstallianse, Proscen og Litteraturhuset i Bergen.