page view image

Realness: Luk Kreung - Phittaya Phaefuang (SUN) (TH/NO) // Oktoberdans 2022

Arrangementsinformasjon
event image

En forestilling om å sette seg utover binære kjønn, om buddhisme, thaipolitikk, LGTBQIA+ ballroom-kultur, hvor Sun danser historien om sin mor som sexarbeider i Thailand.

Luk kreung“ var lenge en nedsettende betegnelse på noen som var født halvt thai, med en far fra et annet sted i verden. I denne forestillingen danser Sun sin mors historie som sexarbeider i Thailand, da hun jobbet som "wife for rent ". Det er en forestilling om kjønnsopptreden som en måte å overleve på, og om sexisme i thaibinære samfunn, med innslag av det som kalles body og sex sirens i LGBTQIA+ ballroom-kulturen, men også av buddhistisk dharmapraksis og gående meditasjon. Forestillingen utforsker det å gå utover det mannlige og kvinnelige kjønn gjennom dyp forståelse og dyp innsikt i lidelsens og medfølelsens natur.


---

A performance about transcending the gender binary, about buddhism, Thai politics, LGTBQIA+ ballroom culture, where Sun dances the story of his mother as sexworker in Thailand.

”Luk kreung“ was for long a condescending term for a person born halv thai with a father from another part of the world. In this performance Sun dances the story of his mother as a sexworker in Thailand, from the time she was a «wife for rent». It is a performance about sexperformance as a way of survival, about sexism in Thaibinary societies, with elements of body and sex sirens from the LGBTQIA+ ballroom culture, but also of buddhist dharmapraxis and walking meditation. The performance explores the transcendence of the male and female sexes through deep understanding and deep insight in the nature og suffering and compassion.


SKAFF DEG FESTIVALPASS  //  GET THE FESTIVAL PASS

Med festivalpass koster billettene kun kr 125, se mer informasjon og skaff deg passet her.
// Buy the festival pass and get tickets for NOK 125 Read more.


Les mer om forestillingen og OKTOBERDANS 2022 her

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på billetter@teatergarasjen.no.

// Read more about the performance and OKTOBERDANS 2022 here.

Contact billetter@teatergarasjen.no for any questions. 

bit
teatergarasjen
dans
teater
scenekunst
festival
oktoberdans

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.