page view image

Iris, pupil, retina etc. av Iggy Malmborg

Arrangementsinformasjon
event image

Denne forestillingen er viet synets mysterium, om hvordan språket blander seg inn i det verden viser seg for øyet. Her smelter det å tenke og å se sammen til en uadskillelig enhet. Her er det ingen betydninger under overflaten. Det du ser er det som er. I Iris, pupil, retina, etc. inviteres du altså til å tenke med øynene.


Iris, pupil, retina etc. is devoted to the mystery of seeing, how the world appears to our eyes and language intervention in that process. In this piece thinking and seeing are merging into one inseparable unit. Here there is no subtext, what you see is all there is. Hence, you are invited to think with your eyes.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.