page view image

How to die - Inopiné av Mia Habib

Arrangementsinformasjon
event image

Kanskje det slutter i stillhet. En stillhet bak stillheten. Stillheten når du er så langt inne i fjellheimen om natten at det eneste du hører er lyden av dine egne hjerteslag. Vi står foran noe vi ennå ikke har sett for oss. Vi kan øve, vi kan forberede det uventede. How to die - Inopiné er en mangeartet utforskning av økologisk sorg, kulturell panikk og følelsen av kollaps. Maybe it ends in silence. A silence beyond silence. The silence felt when you are so far into the mountains at night that the only sound is your heartbeat. We are faced with something we have yet to imagine. We can practice, we can prepare for the unexpected. How to die - Inopiné is a transdisciplinary investigation about ecological grief, cultural panic, and a feeling of collapse. 

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Restriksjoner

NB!

Det benyttes strobelys under forestillingen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.