Infinite Flow - workshop med Simbarashe Norman Fulukia og Samuela Papotto / Vestland Danseteater

Arrangementsinformasjon

Teknikken Infinite Flow (iFlow) er et bevegelsesspråk bygget på kreativitet, kroppsbevissthet og høy energi-intensitet med solid forankring i den afrikanske filosofien Ubuntu. Den norgesbaserte koreografen Simbarashe Norman Fulukia (Simba) vil i denne workshopen gå dypere inn på Ubuntus fellesskapsideal formidlet gjennom samtidsdans, kunst og afro-kultur. 

Infinite Flow-teknikk fokuserer hovedsakelig på å gjenoppdage sin flyt som danser og menneske gjennom å skape ubegrensede bevegelser og kroppsrytmer som er overskridende, helende og meditative, akkompagnert av Mbira-musikk. Tradisjonelt har Mbira blitt brukt i forbindelse med Shona-folkets nattlige Bira-ritualer, og kan beskrives som både transcendent og beroligende. Infinite Flow-teknikken regnes som Vestland Danseteaters kunstneriske signatur. 

Workshopen er gratis og åpen for danse- og scenekunstnere, og andre kunstnere med interesse for bevegelsesarbeid. Studenter innenfor dans/teater/performance kan også melde seg på - påmelding via TicketCo. 

Arrangeres i samarbeid PRODA Vestland og Bergen Dansesenter - regionalt kompetansesenter for dans.

Ved spørsmål, ta kontakt med ingrid@bit-teatergarasjen.no


Infinite Flow (iFlow) - technique is an exciting, creative, high energy, body awareness movement language and dance workshop, solidly rooted in Ubuntu thinking and way of being. The concept is initiated by Simbarashe Norman Fulukia (Simba). Simba is passionate about spreading the message of Ubuntu and community uplift, through contemporary dance, arts & Afro culture. 

Infinite Flow (iFlow) - focuses mainly on (re)discovering your flow as a dancer and as a human being, through creating unlimited movement and body rhythms that are ambient, healing and meditative, accompanied by Mbira music; Traditionally Mbira has always been used for Bira ceremonies, because the music is transient and sometimes described as transcendent and most of the time as calming. 

Infinite Flow (iFlow) - technique is the signature way of being for Vestland Danseteater. 

The workshop is free, and open for dancers, performing artists and artists interested in movement work. Students of dance/theatre/performance can apply to participate - sign up via TicketCo. 

The workshop is a collaboration with PRODA Vestland and regional centre for dance.

dans
workshop
bergendansesenter