page view image

Sun Phitthaya Phaefuang / Berit Einemo Frøysland - ICE WET

17:00 Sun Phitthaya Phaefuang - Realness : Mae Baan

18:00 Berit Einemo Frøysland - Blaff

Informasjon
event image

 Sun Phitthaya Phaefuang - Realness: Mae Baan

NO

En seremoniell dansesolo til ære for Suns egen tvillingbror om kjønn og kjærlighet i Thailand og buddhismen. Ifølge buddhistisk folketro har tvillinger vært elskere i forrige liv. Hvis de ikke gifter seg som barn, vil det bringe ulykke i dette livet. 


EN

A ceremonial dance solo in honour of Sun's twin brother about gender and love in Thailand and buddhism. According to popular buddhist faith twins were lovers in their past life. If they do not marry as children bad luck will visit them in this life.


Berit Einemo Frøysland - Blaff

NO

Utdrag. Blaff vil bli ei danseførestilling, eit sjelemaraton, ei legende om upåfallande menneske. Tre kroppar dansar i ein felles arbeidsrytme til musikk, lyset går i svart og det blir fortalt historier – noveller – om knappe skjebnar. Under Ice Wet vil det bli presentert fyrste skisser av påbegynt materiale.


EN

Excerpt. Blaff will be a dance performance, a soul marathon, a legend about unremarkable people. Three bodies dance in a common working rhythm to music, the lights go black and stories - novellas - are told about flash-like, scarce destinies. During Ice Wet, the first sketches of material in progress will be presented.

 

teatergarasjen bit bitteatergarasjen dans

Restriksjoner

Forestillingene/presentasjonene en del av minifestivalen ICE WET.

ICE WET er et samarbeid mellom BIT Teatergarasjen, Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans, og Bergen Dansesenter – regionalt senter for dans. Minifestivalen arrangeres i anledning Ice Hot Nordic Dance Platform Oslo 2024.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. // Purchased tickets are non-refundable.