page view image

ICE WET

Velkommen til ICE WET – en tettpakket minifestival med forestillinger, faglig og sosialt program, samtaler og arbeidsvisninger i både små og store doser.

Informasjon
event image

NO

ICE WET er Bergens satelittfestival og vorspiel til Ice Hot Nordic Dance 2024 som arrangeres i Oslo 14.-18. februar.

Minifestivalen i Bergen har som formål å rette blikket på det som er i emning i dansekunsten på vestlandet og i Bergensregionen. Vi presenterer kortreiste skisser av dansekunst for både bergenspublikummet og kuratorer og profesjonelle i det internasjonale feltet, som allerede har tatt veien til Norge i anledning Ice Hot.

ICE WET er vår måte å øke verdien for de tilreisende, med hensyn til både innhold, relevans, nettverksbygging og bærekraft og er et samarbeid og felles krafttak mellom BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Bergen Dansesenter.


Deltakende kunstnere/kompanier


Sandsmark//Findlay
Sun Pitthaya Phaefuang
Lisa Bysheim & Katrine Patry
Mirte Bogaert
Yohei Hamada
Berit Einemo Frøysland
Tormod Midtbø
Shelmith Øseth
71BODIES/Daniel Mariblanca  
Nicola Gunn

Carte Blanche with Fréderick Gravel
og Prøverommet (Ice Wet Edition) i samarbeid med Bergen Kunsthall.

Deler av programmet utvikles i samarbeid med Bergen Dansesenter som i desember lyste ut en Open Call til sitt nettverk av kunstnere og samarbeidspartnere. 

Program med tider og steder oppdateres fortløpende på våre nettsider.

Med forbehold om endringer


Studio Sharing hos Bergen Dansesenter på mandag 12. februar er ikke inkludert i festivalpasset, men man kan hente ut en gratisbillett her!


Billetter til enkeltarrangementer finnes her: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb


EN


Welcome to ICE WET– a packed mini-festival with performances, discursive and social programme, talks and presentations in both small and large doses.

ICE WET is Bergen's satellite festival and prelude to Ice Hot Nordic Dance 2024, which will be held in Oslo 14-18. February.  

The purpose of the mini-festival in Bergen is to focus on what is developing in contemporary dance in western Norway and in the Bergen region. We present short travelled sketches of dance projects for both the Bergen public and curators and professionals in the international field, who have already made their way to Norway on the occasion of Ice Hot.  

ICE WET is our way of increasing the value for the visitors, with regard to both content, relevance, networking and sustainability and is a collaboration and joint effort between BIT Teatergarasjen, Carte Blanche and Bergen Dansesenter.  

We look forward to seeing you!  


Particicating artists: 

Carte Blanche with Fréderick Gravel
Sandsmark//Findlay
Sun Pitthaya Phaefuang
Lisa Bysheim & Katrine Patry
Mirte Bogaert
Yohei Hamada
Berit Einemo Frøysland
Tormod Midtbø
Shelmith Øseth
71BODIES/Daniel Mariblanca  
Nicola Gunn
and Prøverommet (Ice Wet Edition) in cooperation with Bergen Kunsthall.Studio Sharing at Bergen Dansesenter on monday february 12th is not included in the festival pass, but you can get a free ticket here!


Tickets for each individual event during ICE WET here: https://teatergarasjen.ticketco.events/no/nb

Sesongkortet inkluderer

ICE WET: Prøverommet at Bergen Kunsthall, Landmark

10.02.2024 21:00 @ Bergen Kunsthall - Landmark
Sun Phitthaya Phaefuang / Berit Einemo Frøysland - ICE WET

17:00 Sun Phitthaya Phaefuang - Realness : Mae Baan

18:00 Berit Einemo Frøysland - Blaff

11.02.2024 17:00 @ Studio USF
Daniel Mariblanca / Mirte Bogaert / Lisa Colette Bysheim & Katrine Patry - ICE WET

18:00 Daniel Mariblanca / 71BODIES past present and future / The Basement (excerpt)
19:00 Mirte Bogaert - As you like it (walk and talk)
20:00 Lisa Colette Bysheim & Katrine Patry - Blue Carousel

12.02.2024 18:00 @ Studio Bergen
Solveig Styve Holte / Nicola Gunn / Tormod Tora Skår Midtbø / Shelmith Øseth - ICE WET

16:30 Solveig Styve Holte/Ysteholen Koreografiske Senter - Fra form til Famling (Bergen Dansesenter)
18:00 Nicola Gunn - Studies in Waiting (After Chekhov) (Studio USF)
19:00 Tormod Tora Skår Midtbø - In The Name (work in progress) - (Bergen Dansesenter, Kaien)
20:00 Shelmith Øseth - Wakati (Studio USF)

13.02.2024 16:30 @ Studio USF