page view image

FLÖKT - a flickering flow av Bára Sigfúsdóttir & Tinna Ottesen

Arrangementsinformasjon
event image

Publikum inviteres inn i en stor kokong eller en kuppel av silke, inn i et massivt nærvær av et omskiftelig miljø som bokstavelig talt omslutter deg. FLÖKT ser på de kroppslige forbindelsene til verden rundt oss, og minner oss om at naturen ikke er noe som bare finnes utenfor oss, men også noe vi kan føle og oppleve i og gjennom kroppen.


The audience is invited into a large silk dome, an environment which is in a constant state of transition and allows you to feel the close proximity of things, a massive presence which literally surrounds you. FLÖKT offers an exploration of our bodily connection with the world surrounding us. It suggests that nature is not something that solely exists outside of us but also something we can sense and experience through our bodies. 

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.