Figure-ring/New Voices (work in progress) av Vestland Danseteater - Simba Arts

Arrangementsinformasjon

Et nyskapende debutverk om dansens tilstand og handlekraft hos Bergensbaserte performancekunstnere med innvandrerbakgrunn, som gir sin gave, sitt talent og sin kjærlighet videre. En autentisk og mangfoldig danseforestilling, moderne dans og samtidsdans som afro-fusion, fra reggae til azonto, musikalsk og bevegelsesmessig. En utstilling av skjønnhet og en koreografi skapt i fellesskap om identitet, følelse av hjemsted og tilhørighet. 


A groundbreaking debut work exploring the potential and capacity of dance, by Bergen-based performers and artists who share an immigrant background along with a talent and love for dance. An authentic and diverse dance piece ranging from contemporary dance to afro-fusion, from reggae to azonto, encompassing music and movement. A display of beauty and a collectively created choreography about identity, feelings of home and belonging.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.