page view image

Feminist School: Harun Morrison (UK) - Environmental Justice Questions Workshop // METEOR 2023

Arrangementsinformasjon
event image

NO:

Environmental Justice Questions er en rekke spørsmål for diskusjon og debatt om miljørettferdighet, i form av et kortspill. Harun har invitert en rekke mennesker til å formulere gode spørsmål, alt fra aktivister, forfattere, kunstnere, teoretikere, arkitekter, kokker og naturhistorikere til gartnere. De forskjellige utgavene av forestillingen har forskjellige bidragsytere, designere og oversettere, og spørsmålene blir fler og fler.


EN:

Environmental Justice Questions is a compilation of questions for discussion and debate. Harun has invited a range of people including activists, writers, scientists, artworkers, theorists, architects, chefs, natural historians and horticulturalists to propose a question relating to environmental justice. Different iterations of the expanding publication will have different contributors, designers and translators.