Et Dukkehjem - Filmen av Ingvild Holm

Arrangementsinformasjon

Velkommen til en enkel og briljant dukkefilm basert på Ibsens klassiker fra 1879. Mens Ibsens hovedtema er kvinners ufrihet i det borgerlige ekteskapet, handler Holms dukkehjem like mye om kunstens avhengighet av kapital, eller kunstneres vilkår og forhold til institusjoner. Fra sitt knøttlille kontor på Akademi for scenekunst, utstyrt med commedia dell’arte-dukker, molton og mobilkamera, maner Holm til kamp mot det borgerlige kunstnerskapet.


Welcome to a simple yet brilliant puppetry film based on Ibsen’s classic from 1879. While a central theme for Ibsen is the sacrificial role of women in bourgeois marriage, Holm’s doll house is just as much about art’s dependence on capital, or the artist’s circumstance and relation to institutions. From her tiny office at The Norwegian Theatre Academy, complete with commedia dell’arte puppets, stage fabrics, and her smartphone camera, Holm confronts the bourgeois art scene.

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.