page view image

Dandizettes av Ida Wigdel

Arrangementsinformasjon
event image


Ida Wigdel har hentet frem en historisk, eksentrisk og kvinnelig opprører, dandizetten, for å inspirere og vekke til live en overflod som finnes i alle mennesker. Dandizettene er blodtørstige vesener. De hverken nøler eller tenker seg om to ganger før de gjør det de vil. Blod er ferskvare, og gir energi på samme måte som inspirasjon, bekreftelse og kreativitet. Dandizettene lever av publikum. De trenger deg!


Ida Wigdel brings forth a historical and eccentric female upriser; the dandizette, to inspire and awaken the excess that exists within all human beings. Dandizettes are bloodthirsty creatures void of any hesitation or reluctance. Blood is fresh produce and provides energy in the same way that we experience inspiration, affirmation, and creativity. The dandizettes feed off the audience. They need you!

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.