page view image

Critical Breakfast II - Norwegian Theatre Academy // METEOR 2023

Informasjon
event image

En serie diskursive frokostmøter. Studenter og lærere ved NTA inviterer til utdypinger, kritikk og diskusjon av forestillingene på Meteor til morgenkaffen (spandert av NTA). Med: Karen Kipphoff & Philipp Schulte, Lisa Birkenbach, Solveig Dagsdottir, Greta Klein og Irina Komissarova. Vi er glad for å ha Critical Breakfast tilbake etter debuten på Meteor 2021, et utvidende og kjærkomment tilbud for kropp og sjel til alle de som ikke fikk snakket seg ferdig om alt det som skjedde kvelden i forveien.


A series of discursive breakfast meetings. The students and teachers of NTA invites to reflection, ciritque and discussion of the events at Meteor to your morning coffee (served by NTA). With: Karen Kipphoff & Philipp Schulte, Lisa Birkenbach, Solveig Dagsdottir, Greta Klein og Irina Komissarova. We are happy to get the Critical Breakfast back after their debut at Meteor 2021, an excellent service for body and mind for everyone who did not finish their chats about what happened the night before.


TILGJENGELIGHET/ACCESSIBILITY

Restriksjoner

Sosiale og faglige eventer er gratis, men billettert. Husk å ta ut
billetten din på forhånd.
-
Social and discursive events are free, however ticketed. Remember to
get your ticket in advance.