A Story av Roskva Yasmin Andersen

Arrangementsinformasjon

Noen ganger oppstår situasjoner som endrer livet slik du kjenner det, i større eller mindre grad. Hvordan takler du denne nye virkeligheten når du har spørsmål som kanskje ikke blir besvart, og valg som er vanskelige å ta.


Roskva Yasmin Andersen er opptatt av relasjoner; forholdet til seg selv, til egen kropp, og til andre mennesker. Hvordan møter vi oss selv? Hvordan møter vi andre?

A Story er en danseforestilling som deler og berører gjennom en personlig historie, en historie om hvordan Roskva Yasmin sin egen virkelighetsforståelse endret seg. Forestillingen tar for seg spørsmål rundt tilhørighet og forvirring i møte med nye sannheter. Sannheter man har tatt for gitt om seg selv og om andre. Hva er sant og ikke? Kroppen utforsker det som er kjent og ukjent, letende gjennom et tidvis, kaotisk landskap. Kan det som er ukjent være trygt? A Story er en undersøkelse av hvordan kroppen påvirkes av sjelsettende hendelser, en dans om store tanker og sterke følelser.Sometimes situations occur, changing life as you know it in a smaller or bigger way. How do you deal with this new-found reality when you have questions that might not be answered, and choices that are difficult to make?

Roskva Yasmin Andersen is concerned with relationships; the relationship to oneself, to one’s own body, and to other people. How do we encounter ourselves? How do we encounter others?

 

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.