A dance of the day (presentation) - Yohei Hamada - OKTOBERDANS 2020

Arrangementsinformasjon

Yohei Hamada vil gi en kort presentasjon av tanker og erfaringer han gjorde seg med de daglige dansevideoene han laget og viste gjennom den første bølgen av Covid-19. 

A Dance of the day er et slags dansevideobrev og ble vist hver dag i mars og juni 2020. BIT Teatergarasjen viste 50 stykker, og 20 til ble vist i Japan, men de fleste er spilt inn i Bergen. Dansevideoene viser det ikke-menneskelige i sentrum for publikums oppmerksomhet. Gjennom å se en kropp danse i og halvt utenfor rammen, blir omgivelsen mer livlige og synlige.
www.oktoberdans.no www.bit-teatergarasjen.no #oktoberdans

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater
oktoberdans

Restriksjoner

Vi ber om at publikum kjøper billetten sin før ankomst via Ticketco.no. Våre publikumsverter vil være tilgjengelig for spørsmål vedrørende billettsalg.

Hold minimum 1 meters avstand til andre. Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.

Praktiser god håndhygiene. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for de besøkende.

Følg seteanvisninger. Blokkerte seter skal stå tomme.

Hvis du må hoste, host i albuen eller i et lommetørkle.

Hvis du ikke føler deg frisk, skal du ikke gå på forestilling.

Vennligst oppgi kontaktinformasjon ved bestilling. Ved kjøp av billetter på vegne av andre, er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.