NORMAL av Daniel Mariblanca / 71BODIES

Tickets Not Available

Tickets not available anymore

Event information

NORMAL er et multidisiplinært kunstprosjekt i registeret mellom dans og film.


Prosjektet vektlegger å skape fysiske utrykk knyttet til følelser, omsorg, intimitet, samvær og kollektiv makt ved hjelp av kropper som lever utenfor normen. NORMAL handler om folk, kropper og historier som ikke driver med samfunnets hovedstrøm, og om samhandling og overlappinger som finnes mellom forskjellige former for uførhet, seksualitet og kjønnsidentitet.

NORMAL er et kunstnerisk samarbeid mellom Maria Terese Engdahl-Høgåsen, Jean-Baptiste Baele, Thomas Bruvik, Ursula Kaufmann og Daniel Mariblanca. Verket er produsert av 71BODIES.

 

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Tags

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater
Organizer
BIT Teatergarasjen