page view image

Workshop Daina Ashbee

EVENT INFORMATION
event image

I samarbeid med PRODA Vestland og Bergen Dansesenter - regionalt kompetansesenter for dans inviterer vi til workshoper med dansekunstnere fra festivalprogrammet. Workshopene er gratis og åpen for danse- og scenekunstnere, og andre kunstnere med interesse for bevegelsesarbeid.

Daina Ashbee (CA)

Villskap og meditativ ro

Vi begynner med en rolig oppvarming som tar oss nærmere nærværet i kroppen. Vi utforsker noen ritualer som tar oss til steder med ro og transe. Gående meditasjon åpner koblinger til det underbevisste. Vi oppnår kreativ klarhet og en dypere tilknytning til våre følelser. 


In collaboration with PRODA Vestland and Bergen Dansesenter - regional centre for dance, we invite you to workshops with artists from the festival program. The workshops are free and open for dancers and artists interested in movement work.


Wildness and meditative calm

Beginning with a gentle warm up that carries us closer to our body's presence. We explore rituals that lead us to places of calm and of trance. Moving meditations open the connection to our sub-conscious mind, resulting in a creative clarity and deeper connection to our sensations.