Solowork - forever working title - Mirte Bogaert - OKTOBERDANS 2020

EVENT INFORMATION

Solowork - forever working title er et dansemateriale som har utviklet seg fra ideen om at alle kroppens bevegelser uttrykker en mening. På scenen blir bevegelser til tegnspråk. Bevegelser blir ord, fraser blir setninger. Med utgangspunkt i observasjonen av hvordan kroppen forebereder seg når den forteller en personlig historie, blir den mulige historien her byttet ut med bevegelser og taushet.

Solowork, som er et forarbeid til prosjektet RetransLATE for utøvende kunster, undersøker mulige innganger til det å utvikle bevegelsemateriale fra en fysisk synsvinkel. Dette innebærer å arbeide med øynenes bevegelse, med rytmen i pusten og de bevegelsene i resten av kroppen som settes i gang av armer og hender.
www.oktoberdans.no www.bit-teatergarasjen.no #oktoberdans

bit
teatergarasjen
scenekunst
teater
oktoberdans

Restrictions

Vi ber om at publikum kjøper billetten sin før ankomst via Ticketco.no. Våre publikumsverter vil være tilgjengelig for spørsmål vedrørende billettsalg.

Hold minimum 1 meters avstand til andre. Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.

Praktiser god håndhygiene. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for de besøkende.

Følg seteanvisninger. Blokkerte seter skal stå tomme.

Hvis du må hoste, host i albuen eller i et lommetørkle.

Hvis du ikke føler deg frisk, skal du ikke gå på forestilling.

Vennligst oppgi kontaktinformasjon ved bestilling. Ved kjøp av billetter på vegne av andre, er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.