Heimevernet av Lisa Nøttseter (NO)

EVENT INFORMATION

Heimevernet undersøker det typisk norske, og skjærer ut en sjablong av et historisk, sosiologisk og kulturelt mangfold. Hullene fylles med et satirisk og forvrengt mikro-Norge som følger sin egen logikk.

Vi ser oss selv gjennom andre, enten det er gjennom syriske flyktninger eller tiggende romfolk. Noen tåler å se det bildet som vises. Andre tåler det ikke, og vil heller underkjenne den andres verdighet, enn å anerkjenne en begrenset selvforståelse. For verden er dypest sett rettferdig. Vi har det bedre fordi vi er bedre. Vellykkede, takknemlige og privilegerte verner vi om våre gode systemer og oljerikdommen. 

Heimevernet strigler bygdedyret og setter over kaffen. Velkommen til autentisk rotnorsk kos og hygge!

*

In Heimevernet Lisa Nøttseter examines what it means for something to be typically Norwegian, looking at history, sociology and culture. She is left with a satirical and distorted micro-Norway, following its own logic. 

It is through others that we see ourselves, whether they are Syrian refugees or Romani beggars. Some struggle to accept this view and refuse to admit to having a limited understanding of themselves. Because the world is ultimately a just place. We are better off because we simply are better. Successful, grateful, and privileged, we defend our brilliant systems and sovereign oil wealth. Welcome to a night of authentic Norwegian cosiness and well-being.bit
teatergarasjen
klima

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.