Burrows & Fargion (EN) Both sitting duet & Body not fit for purpose

EVENT INFORMATION

Koreografen Jonathan Burrows og komponisten Matteo Fargion skaper forestillinger preget av komposisjons-teknikker fra klassisk samtidsmusikk, en anarkistisk tilnærming til performancekunsten og smart humor. 

«It was certainly one of the funniest and most ingenious dances seen in New York in a long time» (The New York Times).

«I emerged from the French premiere of Both Sitting Duet in a veritable glow, my world expanded, its walls tumbling down» (The danceinsider.com).


bit
teatergarasjen
scenekunst
dans
burrows
fargion

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.